ني ني سايت: هرچند بسياري از مردم تصور مي كنند ناباروري مشكل خانمها است، حدوداً در 40 درصد از زوجهاي نابارور، مرد تنها دليل اصلي يا يكي از دلايل ناتواني در باروري است. يك سوم از دلايل ناباروري مي تواند به مشكل مرد در خصوص كم بودن تعداد اسپرمها نسبت داده شود.

بنابراين همانطور كه خانم براي باروري و باردار شدن مورد آزمايش قرار مي گيرد، مرد نيز بايد آزمايشهاي لازم را در زمان بارداري بدهد و اين مسئله از اهميت بالايي برخوردار است. كشف سريع مشكلات باروري مردان مي تواند به معناي درمان سريعتر و بارداري موفقيت آميز باشد.

علت ناباروي در مردان چيست

انواع اختلالات اعم از اختلالات هورموني تا مشكلات جسمي و مشكلات رواني، مي تواند دليلي براي ناباروري مردان باشد. در بيشتر موارد، ناباروري مردان با آسيب بيضه ها و در نتيجه ناتواني بيضه ها در توليد اسپرم ايجاد مي شود. بيضه هاي آسيب ديده معمولاً توانايي هاي اسپرم گيري خود را مجدد به دست نمي آورند. اين جنبه از ناباروري مردان شبيه به مسئله يائسگي در خانمها است و معمولاً قابل درمان نيست. در كنار مسئله آسيب ديدگي بيضه ها، كيفيت ضعيف اسپرمها و توليد كم اسپرم از ديگر دلايل اصلي و بازر در ناباروري مردان به شمار مي آيد.

باروري نشان دهنده سلامت كلي مرد است. مرداني كه سبك زندگي سالمي دارند، اسپرمهاي سالم توليد مي كنند. از دلايل بارزي كه در باروري مرد تاثير منفي دارند و احتمال باروري در مرد را كاهش مي دهد مي توان به اين موارد اشاره كرد.
·كشيدن سيگار: به طور قابل توجهي حركت اسپرم و تعداد آنها را كاهش مي دهد.
·استفاده طولاني مدت از مواد الكلي و مخدر
·استفاده از استروئيدهاي آنابوليك كه باعث انقباض بيضه ها و ناباروري مي شود
·ورزش هاي سنگين: انجام ورزش هاي سنگين توليد سطوح بالايي از هورمون هاي استروئيدي آدرنال كه باعث كمبود تستوسترون و در نتيجه منجر به ناباروري مي شود را افزايش مي دهد.
·كمبود ويتامين هاي سي و زينك در رژيم غذايي.
·لباس زيرهاي تنگ: استفاده از لباس زيرهاي تنگ دماي كيسه بيضه (اسكروتوم) را افزايش داده و در نتيجه توليد اسپرم كاهش مي يابد.
·قرار گرفتن در موقعيت هاي خطرناك و سمي: قرار گرفتن در برابر تشعشعات راديواكتيو، سرب، اسپريهاي آفت كش، جيوه، انواع مواد نفتي قابل اشتعال.
·سوء تغذيه و كم خوني
·استرسهاي زياد

اصلاح اين رفتارها مي تواند به بهبود باروري مرد كمك كند و زماني كه يك زوج براي باروري تلاش مي كنند بايد اين موارد در نظر گرفته شود.


درمان ناباروري مردان

درمان ناباروري در مردان احتمال دارد تا چندين ماه يا سال به طول انجامد. معمولاٌ بايد در درمان ناباروري، زن و مرد باهم مشاركت داشته باشند.

انسداد دستگاه تناسلي- مرداني كه دچار انسداد در مجاريهاي انتقال اسپرم از بيضه ها هستند( بنابراين اسپرم نمي تواند خارج شود) اين مشكل با عمل جراحي برطرف خواهد شد. اگر اين كار موفقيت آميز نباشد، از تكنيكهاي اسپرمهاي بازيافت شده از بيضه ها استفاده مي شود.

درمان كمبود هيپوتالاموس يا غده هيپوفيز- در 1 تا 2 درصد از موارد، ناباروري مرد به علت مشكلات غدد هيپوتالاموس يا غده هيپوفيز است. اين دو غده، هورمونهاي توليد مثل را تنظيم مي كنند.

درمان ماده محرك غده جنسي- درمان ماده محرك غده جنسي با تزريق ماده محرك جنسي 3 بار در هفته به مدت 6 ماه شروع مي شود. آزمايش خون نيز براي نظارت بر حجم تستوسترون خون و تنظيم آن در صورت لزوم انجام مي شود. درصد موفقيت رشد اسپرم در اين فرايند بالا است. در مجموع 1 تا 2 سال زمان لازم است تا دوره درمان به موفقيت انجامد.

واريكوسل- واريكوسل اتساع وريد در كيسه بيضه ها است. بسياري از مرداني كه با اين مشكل روبرو هستند تعداد اسپرمهاي آنها كم بوده يا شكل اسپرمهاي آنها غير طبيعي است. ممكن است تاثير واريكوسل بر اسپرم با درجه حرارت بيش از حد استاندارد در بيضه ها، ضعف ذخيره اكسيژن و ضعف جريا ن خون در بيضه ها در ارتباط باشد.
واريكوسل با عمل جراحي و قطع كردن وريدهاي متصل به واريكوسل قابل درمان است. البته اين عمل درمان قطعي محسوب نمي شود و به بسياري از مردان پيشنهاد نمي شود مگر آنكه واركوسل بسيار بزرگ باشد. يكي ديگر از راههاي درمان واريكوسل استفاده از تكنيك كمك باروري است از جمله تزريق سلولي اسپرم.

در حال حاضر براي ناباروري مردان درمان ديگري در دسترس نيست. به عنوان مثال، براي زماني كه ساختار توليد اسپرم در بيضه ها آسيب ديده يا از حالت طبيعي خارج مي شود.

تكنيكهاي كمك باروري

زماني كه نطفه مرد داراي اسپرمهاي كم، غير طبيعي، كم تحرك و يا بدون اسپرم باشد، تكنيكهاي كمك باروري انجام مي شود. اين تكنيكها به زوجهايي كه بدون اين كمكها بارور نمي شوند، پيشنهاد مي شود.
اين تكنيكها هزينه بالايي در بر دارند و نيازمند وقت و انرژي بوده و ممكن است. زوجها قبل از استفاده از اين تكنيكها بايد با متخصص ناباروري و احتمال موفقيت آنها در استفاده از اين تكنيكها مشورت كنند.


لقاح آزمايشگاهي (ivf) – يكي از تكنيكهاي شايع براي انواع مشكلات ناباروري است. Ivf معمولاً با تزريق اسپرم سلولي به مرد پيشنهاد مي شود. موفقيت ivf به فاكتورهاي متفاوتي از جمله سن، سلامت زن ، سلامت اسپرم مرد و تخمك زن و تجربه مركز ناباروري بستگي دارد. حدود 82 درصد از نتايج اين نوع بارداريها تولد يك يا چند قلو است.


تزريق اسپرم سلولي(icsi)- icsi يك پروسه اي است كه همراه با ivf صورت مي گيرد. با icsi يك اسپرم از مرد، مستقيماً داخل تخمك زن در آزمايشگاه تزريق مي شود. اين تكنيك براي مرداني كه داراي اسپرمهاي كمي هستند بسيار مفيد است.


استخراج اسپرم بيضه- اگر نطفه مرد كاملا فاقد اسپرم باشد، بعضي وقتها اسپرم مي تواند مستقيما از بيضه برداشته شود. اين كار در طول يك عمل كوچك يا با استفاده از سوزن و بيحسي موضعي انجام مي شود.

اگر ناباروري قابل درمان نباشد

بعضي درمانها براي ناباروري مردان موفقيت آميز نيست. در اين شرايط متخصص ناباروري مي تواند از راههاي ديگر براي زوجها استفاده كند. و انتخاب آنها كاملا شخصي و بستگي به زوجها دارد. يكي از اين پيشنهادات مي تواند تلقيح مصنوعي با اسپرم اهدا كننده باشد.